**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

اکس سینتیفیکس® مرکزی خصوصی و مستقل برای اجرا کردن پژوهشهای قراردادی است با هیات علمی ای متخصص با سابقه ای طولانی در به اجرا درآوردن تحقیقات بالینی در زمینه ی توسعه ی داروها و دستگاه های پزشکی نوین. برنامه ریزی، هدایت، اجرا، و ارزیابی تحقیقات بالینی صورت گرفته در اکس سینتیفیکس بر اساس معیارهای علمی وضع شده مطابق با اصول قانونی، دستورالعمل های کشوری و بین المللی، و روش های عملیاتی استاندارد است.

شرکت اکس سینتیفیکس® درسال 1996 تاسیس شده، و هدف از تاسیس این شرکت استفاده از سیستمی اینترنتی و صرفه جویی در وقت و کوشش در ضبط داده های دست آمده در مدت زمان اجرای تحقیقات بالینی بوده است. برای بیش از 15 سال این سیستم اینترنتی چند زبانه پایه ی تقریبا همه ی تحقیقات انجام گرفته توسط این شرکت بوده است و در حال حاضر در سراسر زمین مورد استفاده و تجربه قرار گرفته است.

شرکت اکس سینتیفیکس® شما را در طی اجرای موارد زیر مورد پوشش قرار می دهد :

  • برنامه ریزی و طراحی تحقیقات پیش بالینی و بالینی
  • توجه به امور و جوانب علمی، نظارتی، استراتژیک و لجیستیک
  • مدیریت داده ها به کارآمد ترین و اقتصادی ترین شیوه ی ممکن
  • طراحی فرم های گزارش مورد مطابق با وضعیت بالینی
  • تشخیص دادن راه های منحصر به فرد، کارآمد برای تضمین کیفیت داده ها
  • مدیریت و ارزیابی آماری داده های استخراج شده از تحقیقات و مطالعات صورت گرفته
  • نوشتن و ویرایش گزارش، مقاله، نشریه ها، و غیره بر اساس داده ها و تحقیقات صورت گرفته

برای نمایش بروشور اکس سینتیفیکس "People are so different" اینجا کلیک کنید


URL: http://aix-scientifics.ir/fa/index.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 14.07.2024 9:19 GMT]
Copyright © 1996-2024   اکس سینتیفیکس® موسسه تحقیقات قراردادی , آخن, جمهوری فدرال آلمان (تاریخ آخرین بروزرسانی: 02.01.2024)
مشخصات ناشر | قواعد | جستجو در وبسایت
  •